Inloggen


Registreer

Vind een brouwerij


Abdij van Floreffe

Abdij van Floreffe

Adres

rue du SĂ©minaire 7
5150 Floreffe

Telefoon-Fax

Tel: +32 (0)81 44 53 03 (Mr. Alexandre)
Fax: +32 (0)81 44 10 63

E-mail

abbayefloreffe@swing.be

Info

Bondige historiek van de Abdij en van haar bier

In 1121 sticht Norbert van Gennep, oprichter van de orde van Premonstreit, op verzoek van de graven van Namen, de Abdij van Floreffe (komt van flores : latijn voor bloem).

Van alle abdijen in de streek laat Floreffe zich spoedig als de belangrijkste gelden. In de loop van de volgende eeuwen sticht zij een groot aantal abdijen, onder meer die van Leffe (1152) welke gebouwd werd op gronden die men haar als leengoed had geschonken. Nog andere abdijen worden opgericht in Frankrijk, Duitsland en zelfs in het Heilig Land.

Omstreeks 1250 wordt binnen de muren van de Abdij een “brouwerij annex molen” in gebruik genomen waar een aanvang wordt gemaakt met het brouwen van de eerste bieren van de abdij van Floreffe.

Tot in de 18e eeuw vormden de Abdij van Floreffe en die van Mielmont een schild dat moest dienen om de stad Namen te beschermen. Na de eindeloze periode van oorlogen die de Abdij van Floreffe tot in de 18e eeuw doormaakte, werden de gebouwen opgericht die nu nog altijd bestaan.

De abdij gedijt tot 1794, het jaar waarin de Fanse revolutie onze contreien begon te teisteren. De monniken moeten weglopen en de abdij wordt geveild. Zij wordt opgekocht door “geassocieerde” Norbertijnermonniken die echter numeriek nooit sterk genoeg waren om zich te kunnen ontwikkelen tot een leefbare kloostergemeenschap. Het spreekt dan ook vanzelf dat de productie van bier volledig tot stilstand kwam.

In 1842 blijven in Floreffe nog maar drie monniken over en de laatste overlijdt in 1850.

Om die ongunstige ontwikkeling te stoppen worden maatregelen getroffen om het voortbestaan van Floreffe veilig te stellen. Te dien einde worden binnen de muren van de Abdij eerst een seminarie en vervolgens een school gevestigd.

In 1960 beslist de directeur van het College van de Abdij van Floreffe, met de bedoeling geld in te zamelen voor het onderhoud van de gebouwen, de molen annex brouwerij te restaureren en de productie van bier weer op te starten. Die “Moulin Brasserie” is een van de trekpleisters van de Abdij. In den beginne is het bier afkomstig van de Mechelse brouwerij Het Anker. In 1983 wordt de productie van het volledige assortiment aan Abdijbieren van Floreffe toevertrouwd aan Brouwerij Lefèbvre. Het aanbod, dat anvankelijk uit 3 bieren, met name Floreffe Dubbel, Tripel en Prima Melior, bestaat, wordt later verrijkt met een blond en een wit bier.

Een erkend Belgisch Abdijbier
Aangezien de 3 voorwaarden voor de toekenning van een octrooi vervuld zijn, hebben de door Brouwerij Lefèbvre geproduceerde bieren het label Erkend Belgisch Abdijbier gekregen.

Brouwerijbezoek

De Brouwerij kan het hele jaar door bezocht worden. De Moulin Brasserie biedt u de mogelijkheid de voor de Abdij geteelde producten van eigen bodem te proeven.
Voor meer inlichtingen, ga naar : www.abbaye-de-floreffe.be

Bierproef

bierproef Hopus Lefebvre

Nieuws


Nieuws


Nieuws